Dla pracowników

Oferty

Stwarzamy możliwość pracy w Polsce i pozostałych krajach UE, m.in. Holandia, Niemcy oraz Wielka Brytania.

Wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu obcokrajowców wchodzą w zakres naszej działalności, co umożliwia zgodny z prawem i bezpieczny przyjazd do UE w celach zarobkowych.

Oferujemy doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę, kart pobytu czasowego oraz zezwoleń na pobyt stały.
Nasza oferta obejmuje również możliwość zakwaterowania i transportu.

Poszukujemy kandydatów do pracy w branży budowlanej, technicznej, logistycznej, usługowej, produkcyjnej oraz w sektorze służby zdrowia.